Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức buổi tập huấn “Thiết kế bài giảng điện tử tương tác” dành cho giáo viên tiếng Anh của các trường đai học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp tại Trung tâm vào ngày 02/8/2013.
Mục tiêu của buổi tập huấn nhằm hướng dẫn giáo viên xây dựng bài giảng tương tác hỗ trợ việc giảng dạy tiếng Anh hiệu quả hơn. Buổi tập huấn thu hút hơn 30 giáo viên tham dự.

Comments are closed.