Tập huấn về Phương pháp dạy tiếng Anh thông qua giáo trình Family and Friends

Ngày 11/12/2013, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với nhà xuất bản Oxford University Press tổ chức tập huấn phương pháp dạy tiếng Anh thông qua giáo trình Family and Friends cho hơn 30 giáo viên là người Việt Nam và bản ngữ đang giảng dạy tại Trung tâm.
Bà Bethany Gudgeon, chuyên gia từ Nhà xuất bản Oxford University Press đã minh họa các hoạt động giảng dạy ngữ pháp trên lớp sử dụng giáo trình Family and Friends. Các giáo viên cũng có cơ hội thực hành các trò chơi cũng như các hoạt động liên quan đến bài học của giáo trình này.

Comments are closed.