Hội thảo tập huấn về “Chiến lược giảng dạy cho kỳ thi TOEIC”

Trung tâm SEAMEO RETRAC kết hợp với Nhà xuất bản National Geographic Learning – Cengage Learning tổ chức buổi hội thảo tập huấn giáo viên về “Chiến lược giảng dạy cho kỳ thi TOEIC” cho chương trình tiếng Anh TOEIC vào ngày 18/7/2013 tại trụ sở chính của Trung tâm.
Phụ trách trình bày là Ông David Persey, chuyên viên đào tạo của National Geographic Learning. Buổi hội thảo thu hút khoảng 30 giáo viên tiếng Anh đang dạy chương trình tiếng Anh TOEIC tại Trung tâm tham gia.

Comments are closed.