Nhận lời mời của Viện đại học Miền Nam California, TS. Hồ Thanh Mỹ Phương, Giám đốc Trung tâm đã tham gia báo cáo cho 2 lớp Tiến sĩ quản lý giáo dục toàn cầu (Global Executive Doctor of Education) vào ngày 19 và 20 tháng 7 năm 2013.
Nội dung báo cáo xoay quanh vấn đề xây dựng chính sách giáo dục, hội nhập và toàn cầu hóa giáo dục đại học của Việt nam và các nước Đông Nam Á. Cũng trong dịp này, TS. Phương đã thảo luận với một số cán bộ trường về các chương trình hợp tác tiếp theo giữa trường Giáo dục Rossier thuộc Viện đại học Miền Nam California với Trung tâm SEAMEO RETRAC và khu vực Đông Nam Á.

Comments are closed.