ANNOUNCEMENT – Subject: Selection of Partners for the Implementation of the EnglishWorks! Program

ANNOUNCEMENT - Subject: Selection of Partners for the Implementation of the EnglishWorks! Program

SEAMEO RETRAC is pleased to announce the recruitment of potential partners nationwide to implement the EnglishWorks! program. The program is conducted in collaboration with the U.S. Consulate General in Ho Chi Minh City and the Regional English Language Office (RELO) under the U.S. Embassy in Hanoi.

Application deadline: Before 11:59 PM on December 25, 2023.

Applications should be submitted via email to englishworks@vnseameo.org

Program details and application forms can be downloaded at the following link: https://shorturl.at/sY249

Best regards.

THÔNG BÁO

V/v tuyển chọn đơn vị hợp tác triển khai Chương trình tiếng Anh hướng nghiệp

Trung tâm SEAMEO RETRAC trân trọng thông báo tổ chức tuyển chọn một số đối tác trong cả nước để triển khai chương trình “Tiếng Anh hướng nghiệp (EnglishWorks!)”. Chương trình được thực hiện với sự hợp tác của Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng tiếng Anh khu vực (RELO) thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 23h59 ngày 25/12/2023.

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp qua email englishworks@vnseameo.org

Chi tiết chương trình và biểu mẫu tải tại đường link: https://shorturl.at/sY249

Trân trọng./.

Comments are closed.