Chuyến thăm của Đại diện Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD)

Vào ngày 18/02/2019, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã có buổi tiếp đoàn đại biểu từ Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) nhằm thảo luận cơ hội hợp tác giữa hai bên. Trong buổi làm việc, hai bên đã có thời gian cập nhật thông tin về các dự án và hoạt động chuyên môn của hai tổ chức, đồng thời cũng có đề xuất hợp tác cho các hoạt động hội nghị, hội thảo tổ chức tại Trung tâm vào những năm sau. SEAMEO RETRAC cũng đã được DAAD giới thiệu thông tin mới về các chương trình tiến sĩ, thạc sĩ và học bổng tại Đức. Buổi chia sẻ và tìm hiểu này sẽ là cơ hội để xúc tiến và tạo dựng mối quan hệ lâu dài cho cả hai đối tác.

 

Comments are closed.