Sự kiện sắp diễn ra

17
Th11

Hội thảo quốc tế hàng năm về Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh: “Giảng dạy tiếng Anh trong kỷ nguyên mới: Tăng cường năng lực cho người dạy và người học”

Nhằm tạo diễn đàn trao đổi kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm giảng dạy và ý tưởng mới trong dạy và học tiếng Anh, Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ kết hợp với Trường Đại học Curtin, Úc tổ chức hội thảo quốc tế trực tuyến về nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh lần thứ 12 vào ngày 25/11/2021 với

Xem thêm

4
Th8

Báo cáo chuyên đề trực tuyến về “Đổi mới trong Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục: Vai trò của các nhà lãnh đạo và chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh đại dịch COVID-19”, ngày 27/08/2021

Báo cáo chuyên đề trực tuyến về “Đổi mới trong Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục: Vai trò của các nhà lãnh đạo và chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh đại dịch COVID-19”, ngày 27/08/2021 Vào ngày 27/08/2021, SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức buổi báo cáo chuyên đề trực tuyến với chủ

Xem thêm

23
Th6

Giải thưởng “Phát triển giáo dục bền vững” (ESD) SEAMEO-Nhật Bản 2021

Trong năm 2021, để thực hiện cam kết chung trong việc thúc đẩy các hoạt động giáo dục vì phát triển bền vững tại các trường học trên khắp Đông Nam Á và đảm bảo chất lượng giáo dục cho tất cả người học trong thời kỳ đại dịch COVID-19, Tổ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục các nước Đông

Xem thêm

16
Th4

Hội thảo quốc tế về “Lãnh đạo và quản lý giáo dục trong bối cảnh toàn cầu: Đổi mới và mô hình tiên tiến”

Hội thảo quốc tế về “Lãnh đạo và Quản lý Giáo dục trong Bối cảnh Toàn cầu: Đổi mới và Mô hình tiên tiến”, ngày 28-29/10/2021 Vào ngày 28-29/10/2021, SEAMEO RETRAC sẽ phối hợp cùng với Hội đồng Giáo dục Quốc tế tỉnh Columbia – Canada (BCCIE), tổ chức Hội thảo quốc tế về “Lãnh đạo và Quản lý Giáo

Xem thêm

16
Th4

Khóa tập huấn quốc tế trực tuyến về “Tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý trường đại học” cho Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam

Khóa tập huấn quốc tế trực tuyến về “Tăng cường năng lực lãnh đạo và quản lý trường đại học” cho Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam Vào ngày 22-25/06/2021, SEAMEO RETRAC sẽ tổ chức khóa tập huấn quốc tế trực tuyến về lãnh đạo và quản lý giáo dục dành cho các cán bộ lãnh đạo tại các trường

Xem thêm

16
Th4

Hội thảo khu vực “Giáo dục chất lượng, công bằng và hòa nhập tại Đông Nam Á thông qua đổi mới lãnh đạo và quản lý giáo dục”

Hội thảo khu vực “Giáo dục chất lượng, công bằng và hòa nhập tại Đông Nam Á thông qua đổi mới lãnh đạo và quản lý giáo dục” Trung tâm đào tạo khu vực SEAMEO (SEAMEO RETRAC) phối hợp với Ban Thư ký SEAMEO sẽ tổ chức hội thảo khu vực về “Giáo dục chất lượng, công bằng và hòa

Xem thêm

14
Th1

Tập huấn và Chia sẻ Thông tin về “Hệ thống Giáo dục Đại học tại Hoa Kỳ”

Từ ngày 02-17/12/2021, Trung tâm SEAMEO RETRAC sẽ phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp. HCM tổ chức khóa tập huấn và chia sẻ thông tin trực tuyến về “Hệ thống giáo dục đại học tại Hoa Kỳ” cho người tham dự đến từ 3 thành phố: Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Huế và các tỉnh

Xem thêm