Một buổi tọa đàm với chủ đề “Làm sao để giúp con em học tiếng Anh hiệu quả?” đã được tổ chức tại SEAMEO RETRAC với khoảng 200 phụ huynh học sinh tham dự vào ngày 21/5/2009.
Nhiều chủ đề thú vị có liên quan đến việc học tiếng Anh, sử dụng công nghệ thông tin để học tiếng Anh, chọn sách tiếng Anh cho thiếu nhi, v.v… đã được trình bày và thảo luận. Phụ huynh cũng đưa ra những góp ý để xây dựng chương trình Anh văn thiếu nhi ngày càng hoàn thiện hơn.

Comments are closed.