Ngày 24/04/2010 chương trình Anh văn Thiếu nhi đã tổ chức buổi trao đổi kinh nghiệm dành cho phụ huynh học sinh vể các phương pháp động viên và giúp trẻ thực hành tiếng Anh tại nhà qua các hoạt động như đọc sách, kể chuyện, hát bằng tiếng Anh, chơi trò chơi ngôn ngữ, v.v.
Ngoài ra, phụ huynh đã được hướng dẫn sử dụng một số trang mạng giúp trẻ thực hành thêm tiếng Anh tại nhà.

Comments are closed.