Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy học sinh – Chương trình Anh văn thiếu nhi

Nhằm tạo cơ hội gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy thiếu nhi,Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức buổi hội thảo chuyên đề cho giáo viên chương trình Tiếng Anh thiếu nhi vào ngày 12/12/2009. Hội thảo đã thu hút gần 40 giáo viên (Việt Nam và bản ngữ) tham dự.
Hội thảo xoay quanh việc trao đổi các quan điểm, kinh nghiệm trong việc lôi cuốn học sinh, đặc biệt ở lứa 5-6 tuổi, với các hoạt động sôi động nhằm khuyến khích học sinh tích cực tham gia; cách quản lý để đánh giá trung thực quá trình học tập, tiến bộ của học sinh; và những biện pháp nhằm nâng cao phương pháp đồng giảng. Buổi hội thảo đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của toàn thể giáo viên tham dự.

Comments are closed.