Khóa học bồi dưỡng tiếng Anh chuẩn bị du học do Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức đã kết thúc tốt đẹp vào ngày 11 tháng 06 vừa qua.

Khóa học nhằm bồi dưỡng năng lực tiếng Anh và trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết như kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng trình bày, v.v. cho học viên nhận học bổng du học chương trình sau Đại học của đề án 322 của Bộ Giáo dục. Sau 10 tuần học (5/4/2010 – 11/6/2010) hầu hết học viên đã tự tin hơn về năng lực tiếng Anh và đã sẵn sàng lên đường du học. Tại buổi lễ, 46 học viên đã nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Comments are closed.