Từ ngày 21/11 đến ngày 17/12/2013, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 tổ chức khóa tập huấn về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục” cho các các bộ lãnh đạo và quản lý cốt cán phụ trách Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 của các Trung tâm ngoại ngữ vùng và các đơn vị trọng điểm.
Khóa học do các giảng viên đến từ Đại học Công lập Fullerton, bang California, Trường Đại học Bang Iowa (Hoa Kỳ) và các giảng viên cơ hữu của Trung tâm SEAMEO RETRAC đảm trách. Nội dung khóa học không chỉ xoay quanh các vấn đề về phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lý giáo dục mà còn giúp học viên thực hành những kỹ năng liên quan đến công tác xây dựng kế hoạch chiến lược và quản trị dự án. Bên cạnh thời gian học trên lớp, học viên sẽ tiếp tục chương trình học trực tuyến. Với hai hình thức học tập song song này, học viên sẽ có cơ hội để tiếp tục phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lý mà không bị hạn chế về địa điểm và thời gian.

Comments are closed.