Khai giảng các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiếng Anh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai và Bình Dương

Khai giảng các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên tiếng Anh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai và Bình Dương

Khóa bồi dưỡng nhằm giúp học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng và phương pháp giảng dạy cho bản thân đồng thời trang bị cho học viên phương pháp truyền đạt và chia sẻ với các đồng nghiệp sau khi hoàn tất khóa học.Nội dung  khóa bồi dưỡng bao gồm 03 hợp phần: Năng lực tiếng Anh cho giảng dạy, Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học ngoại ngữ và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh. Chương trình bồi dưỡng có sự kết hợp giữa hình thức học trực tiếp trên lớp và học trực tuyến trên các phần mềm trực tuyến Tech4Teach và MyELT do Trung tâm SEAMEO RETRAC và National Geographic Learning thiết kế.

Comments are closed.