Bài báo khoa học đã xuất bản


STT

Đề tài nghiên cứu/Bài báo
Tác giả (nhóm nghiên cứu)/
Ng
ười trình bàu
Hội nghị /Hội thảo/ Tạp chí Năm
1. Đánh giá so sánh giáo dục cơ bản tại Singapore: Những gợi ý cho Việt Nam (Bài báo bằng tiếng Anh) TS. Anita Clapano-Oblina
ThS. Trương Thị Mỹ Dung
TS. Hồ Thanh Mỹ Phương
ThS. Trần Phước Lĩnh
Hội thảo khoa học, SEAMEO RETRAC,
Tp. HCM, 03/6/2014, 1-21
2014
2. So sánh mô hình giáo dục phổ thông ở Singapore và Thái Lan: Bài học cho Việt Nam TS. Anita Clapano-Oblina
ThS. Trương Thị Mỹ Dung
TS. Hồ Thanh Mỹ Phương
ThS. Trần Phước Lĩnh
Hội thảo khoa học Câu lạc bộ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phía Nam, Tây Ninh, 13/4/2014 2014
3. Tổng quan hệ thống giáo dục ở Thái Lan và bài học cho Việt Nam TS. Anita Clapano-Oblina
ThS. Trương Thị Mỹ Dung
TS. Hồ Thanh Mỹ Phương
ThS. Trần Phước Lĩnh
Tạp chí Quản lý giáo dục, Học viện Quản lý giáo dục, Số 57 (2-2014), 30-35 2014
4. Phương pháp giảng dạy ở Singapore và Thái Lan. Các đề xuất cho Việt Nam (bài báo bằng tiếng Anh) TS. Anita Clapano-Oblina
ThS. Trương Thị Mỹ Dung
TS. Hồ Thanh Mỹ Phương
ThS. Trần Phước Lĩnh
Tạp chí nghiên cứu giáo dục của ĐHQG, tập 30, Số 1 (2014), 1-20 2014
5. Chính sách dạy tiếng Anh cho các trường tiểu học tại Việt Nam và các vấn đề áp dụng các chính sách này ở các vùng nông thôn TS. Nguyễn Thị Thùy Trang Ấn phẩm đặc biệt tạp chí Asia TEFL
(Mùa đông 2012), 115-134.
2012
6. Khảo sát chương trình đào tạo giáo viên tiếng Anh tại một số trường Đại học tại Việt Nam theo phương pháp  lấy học viên làm trung tâm TS. Đặng Văn Hùng Hội thảo quốc tế về PPGD tiếng Anh lần 2: Tiếng anh cho mọi người, Đại học Huế 2011
7. Giáo dục hướng nghiệp ở Việt Nam PGS. TS. Đỗ Huy Thịnh Going Global 5, Hong Kong 2011
8. Sinh viên tốt nghiệp Đại học và sự không cân xứng giữa giáo dục và  thị trường lao động PGS. TS. Đỗ Huy Thịnh Hội nghị về Giáo dục Anh, Việt Nam 2011
9. Sử dụng phần mềm D-books và bảng thông minh tương tác trong dạy và học tiếng Anh ThS. Võ Tấn Dũng Hội nghị quốc tế về PPGD tiếng Anh, SEAMEO RETRAC 2011
10. Sử dụng phương tiện giảng dạy ở Việt Nam TS. Đặng Văn Hùng & Trương Bảo Duy APEC-Tsukuba Hội nghị QT V, Nhật 2011
11. Tác động của Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đến việc dạy và học tại SEAMEO RETRAC ThS. Trương Bảo Duy Hội nghị về quản lý và cải thiện chất lượng trong giảng dạy tiếng Anh, ĐH KHXH&NV, Việt Nam 2010
12. Phân biệt bằng cấp và phân cấp trong giáo dục Đại học PGS. TS. Đỗ Huy Thịnh Hội nghị QT về giáo dục tại SEAMEO RETRAC 2010
13. Phát triển nguồn nhân lực ở Châu Á: Thách thức và cơ hội PGS. TS. Đỗ Huy Thịnh Hội nghị toàn cầu USC, Đài Bắc 2010
14. Những thách thức trong quản lý giáo dục: hệ thống giáo dục Đại học của Việt Nam TS. Hồ Thanh Mỹ Phương & GS. Dennis Berg Hội nghị bàn tròn lãnh đạo Châu Á 2010, Viện Giáo dục Hồng Kong, Hong Kong 2010
15. Đổi mới trong giảng dạy ngôn ngữ và các vấn đề  đào tạo sinh viên sư phạm ngôn ngữ Anh tại Việt Nam TS. Đặng Văn Hùng Hội nghị QT về PPGDTA: Đổi mới trong dạy và học ngôn ngữ, SEAMEO RETRAC 2010
16. Đổi mới chương trình đào tạo tiếng Anh trong bối cảnh Việt Nam: Cái gì, tại sao và như thế nào? TS. Đặng Văn Hùng Giáo dục Ngôn ngữ: Điều kiện thiết yếu cho kinh tế toàn cầu, RELC, Singapore 2010
17. Đào tạo giáo viên tiếng Anh những thập kỷ tới tại Việt Nam TS. Đặng Văn Hùng Hội nghị PPGDTA hàng năm lần thứ 44
Nhìn lại PPGDTA, Trung tâm Hội nghị và triển lãm Boston (BCEC) & Khách sạn  Westin Boston Waterfront , MA. USA
2010
18. Chất lượng giáo dục nghĩa là gì?
Nhìn từ quan điểm ở Việt Nam
TS. Hồ Thanh Mỹ Phương Bộ Văn hóa, thể thao, giáo dục và khoa học kỹ thuật, Nhật bản 2009
19. Hợp tác giữa các trung tâm SEAMEO: thành tựu, thách thức và giải pháp TS. Hồ Thanh Mỹ Phương Hội nghị Giám đốc các Trung tâm SEAMEO, Thái Lan 2009
20. Những trở ngại trong việc xây dựng chương trình giảng dạy lấy người học làm trung tâm: tình huống đào tao giáo viên tiếng Anh tại Việt Nam TS. Đặng Văn Hùng Hội nghị QT UNESCO-APEID lần thứ 12 , Bangkok, Thailand,www.unescobkk.org 2009
21. Sự chủ động của học viên trong việc học tiếng Anh: Nghiên cứu tình huống TS. Đặng Văn Hùng Hội nghị PPGDTA Cam-pu-chia, Phnom Penh, Cam-pu-chia (www.camtesol.org) 2009
22. Dạy và học tương tác với bảng thông minh chi phí thấp ThS. Võ Tấn Dũng Hội nghị QT UNESCO-APEID lần thứ 13, Hàng Châu, Trung Quốc 2009
23. Giáo dục cho phát triển bền vững TS. Hồ Thanh Mỹ Phương Hội nghị QT tại DH Quốc tế, ĐH Quốc gia Tp.HCM 2008
24. Cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của HV  thông qua hoạt động cặp, nhóm TS. Hồ Thanh Mỹ Phương Cam TESOL 2008
25. Giảng dạy các tiêu chuẩn năng lực trong giáo dục cơ bản ở Việt Nam TS. Hồ Thanh Mỹ Phương SEAMEO INNOTECH 2008
26. Đảm bảo chất lượng trong giáo dục Đại học TS. Hồ Thanh Mỹ Phương Diễn đàn giáo dục của Đại học Potsdam, Hà Nội 2008
27. Giáo viên và đào tạo giáo viên trong thế kỷ 21 TS. Hồ Thanh Mỹ Phương Hội nghị Giám đốc các Trung tâm SEAMEO, Thái Lan 2007
28. Một vài gợi ý về đào tạo giáo viên tiếng Anh tiểu học TS. Đặng Văn Hùng Tạp chí khoa học kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng Số: 22 – 2007 http://www.kh-sdh.udn.vn 2007
29. Đào tạo sinh viên sự phạm và  hệ  tại chức cho giáo viên tiếng Anh bậc tiểu học TS. Đặng Văn Hùng Hội thảo giảng dạy ngoại ngữ, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng 2007
30. Phương pháp lấy người học làm trung tâm và việc giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam: Nghiên cứu tình huống TS. Đặng Văn Hùng Tạp chí giáo dục quốc tế 7(4), 598-610. ISSN 1443-1475 © 2006 Tập san nghiên cứu Shannon.http://iej.com.au 2006
31. Sự dung hòa của giáo viên trong giảng dạy tiếng Anh: Nhìn từ quan điểm ở Việt Nam TS. Đặng Văn Hùng Khai mạc Hội nghị Quốc tế : Dạy và Học tiếng Anh,14-16 tháng 11 năm 2005, ĐH Bắc Malaysia 2005
32. Xây dựng hình ảnh của người học ngôn ngữ tích cực: Nhìn từ quan điểm ở Việt Nam TS. Đặng Văn Hùng Vietnam Studies Summer School, 31/1 – 4/2/2005, Trường Nghiên cứu Châu Á – Thái Bình Dương, ANU 2005
33. Học Đại học trong bối cảnh khu vực PGS. TS. Đỗ Huy Thịnh UNESCO & SEAMEO RIHED. Thái Lan 2004
34. Những ứng dụng CNTT trong giảng dạy PGS. TS. Đỗ Huy Thịnh Jakarta, Indonesia 2004
35. Sự phát triển của Ban Giám Hiệu trong Giáo dục Đại học Việt Nam PGS. TS. Đỗ Huy Thịnh SEAMEO RETRAC & IER 2004
36. Dung hòa trong tương tác lớp học: Nhìn từ quan điểm ở Việt Nam TS. Đặng Văn Hùng  Hội thảo của Hiệp hội ứng dụng Ngôn ngữ của Úc (AALA), Adelaide 2004
37. Xây dựng hình ảnh của người học ngôn ngữ tích cực: Nhìn từ quan điểm ở Việt Nam TS. Đặng Văn Hùng University Postgraduate Forum, Đại học Nam Úc 2004
38. Chương trình đào tạo Đại học trong thế kỷ 21 PGS. TS. Đỗ Huy Thịnh Viện Nghiên cứu giáo dục & Dự án Giáo dục Đại học WB 2003
39. Tự chủ tài chính trong giáo dục Đại học PGS. TS. Đỗ Huy Thịnh Viện Nghiên cứu giáo dục & Dự án Giáo dục Đại học WB 2002
40. Các ngành khoa học xã hội khảo sát tính khách quan và tính phổ quát như thế nào? PGS. TS. Đỗ Huy Thịnh ĐHQG Đài Loan 2000
41. Mối liên hệ giữa giáo dục và thị trường lao động trong số các sinh viên tốt nghiệp
của trường Đại học Nông Lâm
kể từ khi Đổi mới (1986-2000)
PGS. TS. Đỗ Huy Thịnh Bộ Giáo dục & Đào tạo (MOET) 2000
42. Đảm bảo chất lượng của Giáo dục Đại học tại Việt Nam PGS. TS. Đỗ Huy Thịnh MOET & UNESCO, Đà lạt 2000
42. Giảng dạy tiếng Anh tại trường Trung học ở Việt Nam: Quan điểm của giáo viên TS. Đặng Văn Hùng Hội thảo quốc gia, Hà Nội 2000
43. Đào tạo tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh vào những năm 90 và những gợi ý cho thập kỷ tiếp theo PGS. TS. Đỗ Huy Thịnh MOET, AIT & CfBT 1999
44. Tự chủ và trách nhiệm ở bậc đại học nhìn từ bối cảnh Việt Nam PGS. TS. Đỗ Huy Thịnh Đại học Nottingham, Anh 1999
45. Liệu khoa học nhân văn và sự khai phóng còn phải tự lực cánh sinh? PGS. TS. Đỗ Huy Thịnh Đạo học Hồng Kong 1999
46. Sống còn trên thị trường tự do PGS. TS. Đỗ Huy Thịnh Chương trình Bổ sung Giáo dục Đại học ở Anh, Anh. 1999
47. Cử nhân Đại học nhìn chung sẽ là những công dân tốt PGS. TS. Đỗ Huy Thịnh Đại học Griffith, Úc 1998
48. Những cân nhắc về mối quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng trong văn hoá và giáo dục PGS. TS. Đỗ Huy Thịnh ĐH Châu Á Thái Bình Dương, the Philippines 1997
49. Chính sách giáo dục ngoại ngữ ở Việt Nam: Sự tái hiện tiếng Anh và ảnh hưởng của nó đến giáo dục đại học PGS. TS. Đỗ Huy Thịnh ĐH Nam California 1996
50. Mô tả sơ lược vấn đê Giảng dạy ngoại ngữ ở Việt Nam PGS. TS. Đỗ Huy Thịnh TESOL, Inc. 1995
51. Đào tạo hướng nghiệp ở Đông Nam Á PGS. TS. Đỗ Huy Thịnh   1995
52. Sự bùng nổ việc dạy và học tiếng Anh ở Việt Nam: Cái nhìn từ Việt Nam PGS. TS. Đỗ Huy Thịnh Hội nghị TESOL, Baltimore 1994
53. Giảng dạy tiếng Anh ở Châu Á PGS. TS. Đỗ Huy Thịnh TESOL Convention, Baltimore 1994
54. Người học tiếng Anh sử dụng chiến lược truyền thông TS. Đặng Văn Hùng Hội thảo của Hiệp hội Ngôn ngữ Ứng dụng của Úc (AALA), Melbourne 1994
55. Tìm hiểu các chiến lược truyền thông được sử dụng bởi các học viên chương trình tiếng Anh dành cho người lớn TS. Đặng Văn Hùng Hội nghị QT Giáo dục, Adelaide 1994
56. Các vấn đề trong giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam PGS. TS. Đỗ Huy Thịnh Tp. HCM 1993
57. Từ điển Anh – Việt (đồng biên soạn) PGS. TS. Đỗ Huy Thịnh NXB Chính trị Quốc gia hà Nội 1993

Comments are closed.