Báo cáo chuyên đề về Đạo Văn, 18 tháng 3 năm 2011

Chiều ngày 18/3, SEAMEO RETRAC tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Đạo văn trong giáo dục và nghiên cứu khoa học”. Nội dung xoay quanh các vấn đề liên quan đến đạo văn, cách thức phòng ngừa và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Tham gia báo cáo là các chuyên gia giáo dục trong và ngoài nước. Hơn 45 sinh viên cao học, giảng viên và cán bộ nghiên cứu khoa học của các trường cao đẳng, đại học tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đồng Bằng sông Cửu Long đã đến tham dự.

Comments are closed.