Buổi báo cáo chuyên đề “Lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học: Khắc phục những khó khăn trong thời kỳ hội nhập”, 28/3/2016

Buổi báo cáo chuyên đề "Lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học: Khắc phục những khó khăn trong thời kỳ hội nhập", 28/3/2016

Nhằmtạo cơ hội cho các đại biểu tham dự cập nhật thông tin, trao đổi kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học, chuẩn bị cho công tác này trong giai đoạn hội nhập, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học: Khắc phục những khó khăn trong thời kỳ hội nhập” vào ngày 28/3/2016. Buổi báo cáo chuyên đề do TS. Malcolm H. Field đến từ trường Đại học Kyorin-Tokyo và TS. Ian H. Frank đến từ trường Đại học Future-Hakodate, Nhật Bản đảm trách. Tham dự chuyên đề có hơn 40 đại biểu là cán bộ lãnh đạo cấp trường, quản lý khoa, tổ bộ môn của các trường đại học, cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Buổi báo cáo chuyên đề cũng tạo cơ hội kết nối, hợp tác giữa các trường, viện trong công tác lãnh đạo và quản lý giáo dục. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã tham dự một buổi chia sẻ về chủ đề “Ý nghĩa của tư duy sáng tạo trong giảng dạy” do hai báo cáo viên đảm trách.

Comments are closed.