Buổi tập huấn về “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy học sinh Mẫu giáo và Thiếu nhi”

Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức buổi tập huấn về “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong giảng dạy học sinh Mẫu giáo và Thiếu nhi” cho chương trình Anh văn Thiếu niên vào ngày 29/10/2016 tại Trung tâm.

Báo cáo viên của buổi tập huấn là Cô Maria Victoria Pineda. Buổi tập huấn thu hút khoảng 30 giáo viên tiếng Anh đang dạy tại Trung tâm tham gia. Mục đích của tập huấn nhằm cung cấp cho giáo viên các công cụ để quản lý và giảng dạy tiếng Anh đối với cấp độ Anh văn Mẫu giáo và Anh văn Thiếu nhi.

Comments are closed.