Chia sẻ kinh nghiệm “Sử dụng hiệu quả Công nghệ thông tin trong Giảng dạy Ngôn ngữ”

Ngày 14/5/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức buổi chia sẻ kinh nghiệm “Sử dụng hiệu quả Công nghệ thông tin trong Giảng dạy Ngôn ngữ” cho các giảng viên tiếng Anh tại Trung tâm.

Buổi chia sẻ kinh nghiệm do Thầy Khấu Hữu Phước trình bày đã thu hút khoảng 20 giáo viên đang giảng dạy tiếng Anh tại Trung tâm tham gia.

Comments are closed.