Chương trình Hỗ Trợ Đại Học và Phát Triển Nguồn Nhân Lực (USWDP), trao đổi giảng viên cho các trường đại học của Afghanistan

Chương trình Hỗ Trợ Đại Học và Phát Triển Nguồn Nhân Lực (USWDP), trao đổi giảng viên cho các trường đại học của Afghanistan

Trong khuôn khổ hợp tác với trường Đại học Massachusetts ở Mỹ (Chương trình Hỗ Trợ Đại Học và Phát Triển Nguồn Nhân Lực – USWDP) và dưới sự hỗ trợ Dựán 5 năm của Cơ Quan Phát Triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID, 2014-2018), trung tâm SEAMEO RETRAC Việt Nam đã tổ chức chương trình trao đổi quốc tế mang tên “Chương trình Hỗ Trợ Đại Học và Phát Triển Nguồn Nhân Lực (USWDP), trao đổi giảng viên cho các trường đại học của Afghanistan” cho 23 nhà lãnh đạo và quản lý giáo dục đến từ 3 trường đại học (Đại học Herat, Đại học Nangarhar và Đại học Balkh) của Afghanistan từ 23/06-6/7, 2018. Mục tiêu chính của chương trình nhằm hỗ trợ đội ngũ lãnh đạo và quản lý giáo dục của các trường đại học của Afghanistan nâng cao năng lực trong công tác lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học, đặc biệt là công tác điều hành và quản trị các chương trình đào tạo bậc cao đẳng về các ngành quản trị kinh doanh, kế toán, kinh tế, v.v.. Song song với các buổi hội thảo, các đại biểu tham dự cũng có cơ hội đến tham quan và học tập kinh nghiệm thực tiễn trong công tác điều hành và quản trị giáo dục từ các trường đại học và cao đẳng của Việt Nam như Đại học RMIT – Việt Nam và Cao đẳng kỹ thuật nghề Cao Thắng. Ngoài ra, học viên của chương trình cũng được tham gia giao lưu và tìm hiểu về văn hóa Việt Nam và hội thảo quốc tế về “Lãnh Đạo và Quản Lý Giáo Dục Đại Học trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa: Những Đổi Mới và Bài Học Kinh Nghiệm” do Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức vào ngày 5-6/7.Comments are closed.