Chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực giảng dạy và xây dựng chương trình dành cho lãnh đạo trường học khu vực Đông Nam Á (ICeXCELS)” tại Philippines

Trong khuôn khổ tăng cường hợp tác giữa SEAMEO INNOTECH và SEAMEO RETRAC, đồng thời cũng nhằm phát triển mô hình đào tạo trực tuyến, nhất là trong lĩnh vực lãnh đạo và quản lý giáo dục, ông Đinh Gia Bảo, Phụ trách Tổ học thuật thuộc Ban Giáo dục và ông Võ Tấn Dũng, Phụ trách Tổ Công nghệ thuộc Ban Công nghệ đã tham gia chương trình tập huấn “Tăng cường năng lực giảng dạy và xây dựng chương trình dành cho lãnh đạo trường học khu vực Đông Nam Á (ICeXCELS)” tại SEAMEO INNOTECH, Philippines trong 3 tuần từ ngày 4 – 26/3/2010.
Khóa tập huấn bao gồm nội dung, tiến trình quản lý và triển khai khóa học trực tuyến, các kiến thức kỹ thuật về hệ thống quản lý IFLEX và ứng dụng hệ thống quản lý này vào việc đào tạo trực tuyến tại Việt Nam. Các khóa tập huấn này hy vọng sẽ cung cấp kiến thức cập nhật trong lĩnh vực giáo dục cho đối tượng lãnh đạo các trường tiểu học và trung học ở vùng sâu, vùng xa thông qua mô hình đào tạo trực tuyến. Khóa học ICeXCELS đã được triển khai thành công và hiệu quả trong việc đào tạo lãnh đạo các trường phổ thông tại Philippines. Với mục tiêu tương tự, các khóa học ICeXCELS sẽ góp phần vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo cho các cấp quản lý các trường tiểu học và trung học tại Việt Nam.

Comments are closed.