Chuyến làm việc cua đoàn đại biểu Bangladesh

Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức chuyến làm việc thực tế dành cho 14 quan chức cấp cao Bangladesh từ 16-24 tháng 2 năm 2011, do ông Md Ebadot Ali, Vụ Phát triển Cơ sở hạ tầng, Ủy ban Kế hoạch, dẫn đầu.

Mục đich của Đoàn là tìm hiểu và trao đổi thông tin về hệ thống cung cấp nước sạch và cách thức xử lý nước thải.  Đoàn có dịp tham quan và làm việc với nhiều đơn vị thuộc nhiều tỉnh thành Việt Nam. Các đại biểu rất thích chương trình thăm viếng và hy vọng sẽ có thêm nhiều cơ hội tham quan dài hơn trong thời gian sắp tới.

Comments are closed.