Chuyến viếng thăm của Học khu Trung học Thành phố Calgary, Canada

Ngày 23/3/2016, SEAMEO RETRAC hân hạnh đón tiếp đoàn đại biểu gồm 42 các thầy cô hiệu trưởng và giáo viên thuộc Học khu Trung học Thành phố Calgary, Canada.

Mục đích chính của Đoàn là tìm hiểu về hệ thống giáo dục phổ thông tại Việt Nam. Nhân chuyến viếng thăm này, Trung tâm SEAMEO RETRAC và Đoàn cũng có cơ hội trao đổi về những khả năng hợp tác trong tương lai.

Comments are closed.