Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy kỹ năng mềm

Nhằm xây dựng diễn đàn thảo luận và trao đổi thông tin liên quan đến việc giảng dạy kỹ năng mềm dành cho các cán bộ và giảng viên đang giảng dạy kỹ năng mềm hoặc đang phụ trách công tác quản lý sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức diễn đàn “Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy kỹ năng mềm” vào ngày 24/4/2015. Diễn đàn có sự tham dự của hơn 70 giảng viên và cán bộ đang công tác trong lĩnh vực giảng dạy kỹ năng mềm tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận đến để trao đổi quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy kỹ năng mềm hiện nay. Bên cạnh đó, tại diễn đàn, các đại biểu còn có cơ hội cập nhật thêm những thông tin về thực trạng giảng dạy kỹ năng mềm, trao đổi thông tin cũng như cách thức cải thiện phương pháp giảng dạy kỹ năng mềm, nhằm đáp ứng nhu cầu của sinh viên hiện nay. Diễn đàn đồng thời hướng đến việc phát triển và tăng cường hợp tác giữa các đơn vị giáo dục trong lĩnh vực giảng dạy kỹ năng mềm

Comments are closed.