Diễn đàn “Đổi mới Giáo dục vì sự hội nhập cộng đồng ASEAN”

Cùng với hoạt động thường niên của phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ 19, vào ngày 23/9/2016, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức diễn đàn giáo dục khu vực với chủ đề “Đổi mới giáo dục vì sự  hội nhập cộng đồng ASEAN”. Diễn đàn năm nay được tổ chức tại Trung tâm SEAMEO RETRAC.

Mục đích của diễn đàn nhằm trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, những bài học thực tiễn liên quan đến Hội nhập khu vực ASEAN trong giáo dục, Đổi mới và chiến lược giáo dục,  Công tác đào tạo giáo viên.Tham gia báo cáo tại diễn đàn bao gồm các thành viên thuộc Hội đồng Quản trị của Trung tâm SEAMEO RETRAC đến từ các nước Brunei, Campuchia, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Đông Timor, Việt Nam và Ban Thư kí SEAMEO.

Bên cạnh sự tham gia của các thành viên hội đồng quản trị, Diễn đàn giáo dục đã thu hút sự tham gia của 40 cán bộ quản lý, giáo viên đến từ một số đơn vị giáo dục tại TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận, cũng như các đối tượng có quan tâm khác để trao đổi quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục chuẩn bị cho sự hòa nhập vào khu vực ASEAN.

 

 

Comments are closed.