Diễn đàn Giáo dục Khu vực về “Nâng cao Sự Hài lòng của Giáo viên Bậc Phổ thông trong Khu vực Đông Nam Á: Kinh nghiệm Thực tiễn và Giải pháp Chiến lược”

Diễn đàn Giáo dục Khu vực về “Nâng cao Sự Hài lòng của Giáo viên Bậc Phổ thông trong Khu vực Đông Nam Á: Kinh nghiệm Thực tiễn và Giải pháp Chiến lược”

Diễn đàn giáo dục khu vực thường niên, với chủ đề “Nâng cao Sự Hài lòng của Giáo viên bậc Phổ thông trong Khu vực Đông Nam Á: Kinh nghiệm Thực tiễn và Giải pháp Chiến lược”, sẽ được Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức vào ngày 27 tháng 9 năm 2018 tại Trung tâm. Diễn đàn được tổ chức cùng phiên họp Hội đồng Quản trị thường niên lần thứ 21 của Trung tâm nhằm tạo cơ hội cho các đại biểu trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thảo luận quan điểm liên quan đến việc nâng cao sự hài lòng của đội ngũ giáo viên,  giúp phát huy vai trò của nghề dạy – giúp dạy học là lựa chọn nghề nghiệp đầu tiên; đồng thời, diễn đàn cũng nhằm giúp cho các nhà giáo dục có thể xây dựng những chính sách phù hợp hoặc đề xuất giải pháp tối ưu liên quan đến công tác giáo viên bậc phổ thông. Đến với diễn đàn có sự chia sẻ và thảo luận của đội ngũ chuyên gia giáo dục từ các nước trong khu vực Đông Nam Á, cũng như đội ngũ quản lý giáo dục, giáo viên đến từ các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh khác nhau, các trường đại học và cao đẳng trong cả nước.

Comments are closed.