Giáo sư John Morgan được bổ nhiệm làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Vương quốc Anh của UNESCO