TS. Đặng Văn Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm và ông Trương Bảo Duy, điều phối viên các chương trình quốc tế, tham dự hội nghị quốc tế lần thứ V do trường Đại học Tsukuba và APEC phối hợp tổ chức từ ngày 15 -20/2/2011.
Mục tiêu của hội nghị nhằm trao đổi những cải tiến về giảng dạy toán thông qua kế hoạch Lesson Study cũng như việc áp dụng ICT trong dạy và học. Chuyến thăm giúp triển khai dự án Lesson Study tại Việt Nam cũng như tăng cường hợp tác giữa hai đơn vị trong tương lai.

Comments are closed.