Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức các chương trình bồi dưỡng tiếng Anh theo định hướng giao tiếp

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức các chương trình bồi dưỡng tiếng Anh theo định hướng giao tiếp

Ngày 17/11/2014, Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia (NNQG) 2020 phối hợp với Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức các chương trình bồi dưỡng tiếng Anh theo định hướng giao tiếp. Tham dự hội thảo có 100 đại biểu đến từ các trường đại học và trung tâm đang phối hợp triển khai các hoạt động của Đề án, lãnh đạo, chuyên viên tiếng Anh và giáo viên của các Sở GD&ĐT các tỉnh thành phía Nam.

Hội thảo nhằm tạo cơ hội cho giáo viên, chuyên viên, và các đơn vị tổ chức chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong lĩnh vực dạy và học tiếng Anh học hỏi và trao đổi kinh nghiệm tổ chức các khóa bồi dưỡng tiếng Anh theo định hướng giao tiếp; hướng dẫn giáo viên tự nâng cao trình độ và phương pháp giảng dạy sau khi tập huấn.

Comments are closed.