Hội thảo chuyên đề về “Chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục” và “Áp dụng ICT vào giáo dục” tại Phuket, Thái Lan

Hội thảo chuyên đề về “Chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục” và “Áp dụng ICT vào giáo dục” tại Phuket, Thái Lan

Được sự đề cử của Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam, TS. Hồ Thanh Mỹ Phương, Giám đốc Trung tâm SEAMEO RETRAC và các chuyên viên cao cấp Bộ Giáo dục đã tham dự hai hội thảo chuyên đề về “Chỉ số đánh giá chất lượng giáo dục” và “Áp dụng ICT vào giáo dục” ngày 13-14  và ngày 15-16 tháng 10 năm 2015 tại Phuket, Thái Lan. Hai hội thảo này nằm trong dự án hợp tác do Hiệp hội liên kết với các quốc gia Châu Á và khu vực Thái Bình Dương, Liên Bang Nga và Ban Thư ký ASEAN tổ chức nhằm mục đích xác định và đề xuất các chỉ số đánh giá chất lượng hệ thống giáo dục cũng như cập nhật thực tiễn việc sử dụng công nghệ thông tin tại các quốc gia ASEAN. Tham dự hội thảo là các chuyên gia trong ngành đến từ các quốc gia ASEAN.

Tại hội thảo, TS. Hồ Thanh Mỹ Phương đã có bài tham luận về “Các chính sách và dịch vụ giáo dục nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo tại Việt Nam”. Cũng trong buổi hội thảo, các chuyên viên công nghệ thông tin từ phía Bộ GD&ĐT và Trung tâm SEAMEO RETRAC cũng có phần chia sẻ về việc áp dụng công nghệ thông tin cũng như việc kết hợp mô hình trực tiếp và trực tuyến trong giảng dạy tại Việt Nam.

Comments are closed.