Hội thảo giới thiệu bộ giáo trình “Speak Now”

Trung tâm SEAMEO RETRAC kết hợp với Nhà xuất bản Oxford University Press tổ chức buổi hội thảo giới thiệu bộ giáo trình Speak Now cho chương trình tiếng Anh Giao tiếp Quốc tế vào ngày 16/5/2013 tại trụ sở chính của Trung tâm.
Phụ trách trình bày là Cô Sadie Maddocks, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của NXB Oxford University Press. Buổi hội thảo thu hút khoảng 30 giáo viên tiếng Anh đang dạy chương trình tiếng Anh Giao tiếp Quốc tế tại Trung tâm tham gia.

Comments are closed.