Hội thảo Giới thiệu về Bộ Giáo trình Market Leader

Trung tâm SEAMEO RETRAC kết hợp với Nhà xuất bản Pearson tổ chức buổi hội thảo giới thiệu bộ giáo trình Market Leader cho chương trình tiếng Anh tổng quát vào ngày 26 tháng 2 năm 2013 tại trụ sở chính của Trung tâm.

Phụ trách trình bày là Ông David Kayne, Giám đốc Phát triển Giáo viên khu vực Đông Nam Á của Pearson. Buổi hội thảo thu hút khoảng 30 giáo viên tiếng Anh đang dạy chương trình tiếng Anh Giao tiếp Thương mại tại Trung tâm tham gia.

Comments are closed.