Hội thảo quốc tế về “Lãnh Đạo và Quản Lý Giáo Dục Đại Học trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa: Những Đổi Mới và Bài Học Kinh Nghiệm”

Hội thảo quốc tế về “Lãnh Đạo và Quản Lý Giáo Dục Đại Học trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa: Những Đổi Mới và Bài Học Kinh Nghiệm”

Vào ngày 5-6 tháng 7, 2018, SEAMEO RETRAC phối hợp cùng Hội Đồng Giáo Dục Quốc Tế tỉnh Columbia – Canada(BCCIE), trường Cao Đẳng Queens – Đại học Thành Phố New York (CUNY) và Tổ chức HEAD tại Singapore đổng tổ chức hội thảo quốc tế về“Lãnh Đạo và Quản Lý Giáo Dục Đại Học trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa: Những Đổi Mới và Bài Học Kinh Nghiệm”. Hội thảo nhằm tạo điều kiện cho các nhà lãnh đạo giáo dục, các nhà nghiên cứu và các giảng viên của tất cả các trường trên toàn thế giới thảo luận, hợp tác và trao đổi tư duy ý tưởng sáng tạo mới trong hoạt động lãnh đạo và quản lý giáo dục đại học. Các chủ đề thảo luận trong hội thảo bao gồm Chính sách lãnh đạo trong giáo dục đại học, Hợp tác phát triển giữa đại học và các ngành công nghiệp mũi nhọn, Đảm bảo chất lượng và Nghiên cứu phát triển giáo dục đại học, và các chủ đề khác như Áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và lãnh đạo giáo dục đại học và Các đổi mới trong chương trình giảng dạy trong thời đại mới của thế kỷ 21. Tham dự hội thảo gần 120 đại biểu đến từ các quốc gia như Mỹ, Canada, Pháp, Hà Lan, Úc, Indonesia, Singapore, Philippines, Đài Loan, Hàn Quốc, Nam Phi, Afghanistan và Việt Nam.


Comments are closed.