Hội thảo Quốc tế

Được tài trợ của tổ chức Japan Foundation, SEAMEO RETRAC đã tổ chức Hội thảo quốc tế về “Xây dựng và quản lý chương trình đào tạo bậc đại học” trong hai ngày 26-27/10/2009 tại Trung tâm.
Tham dự Hội thảo gồm 35 lãnh đạo và chuyên gia đạio học từ Nhật Bản, Cambodia, Lào và Việt Nam. Tiến sĩ Dennis Berg, giáo sư danh dự của trường California State University, Fullerton, và là giáo sư thỉnh giảng của Trung tâm cũng tham dự hội thảo. Hội thảo nhằm tăng cường hiểu biết về giáo dục đại học của Nhật Bản, tạo ra một diễn đàn trao đổi kinh nghiệm thực tiễn giữa lãnh đạo các trường đại học Nhật Bản, Cambodia, Lào, và Việt Nam về lĩnh vực xây dựng và quản lý chương trình đào tạo bậc đại học. Ngoài ra, Hội thảo cũng tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các trường đại học liên quan.

Comments are closed.