Hội thảo tập huấn về “Sử dụng phần mềm Itools và các hoạt động DVD hiệu quả trong giảng dạy giáo trình Solutions”

Hội thảo tập huấn về “Sử dụng phần mềm Itools và các hoạt động DVD hiệu quả trong giảng dạy giáo trình Solutions”

Trung tâm SEAMEO RETRAC kết hợp với Nhà xuất bản Oxford University Press tổ chức buổi hội thảo tập huấn giáo viên về “Sử dụng phần mềm Itools và các hoạt động DVD hiệu quả trong giảng dạy giáo trình Solutions” cho chương trình Anh văn Thiếu niên vào ngày 28/11/2015 tại Trung tâm.

Báo cáo viên của hội thảo là Bà Sadie Maddocks, Quản lý chương trình đào tạo của NXB Oxford University Press. Buổi hội thảo thu hút khoảng 50 giáo viên tiếng Anh đang dạy tại Trung tâm tham gia. Buổi tập huấn nhằm giúp giáo viên sử dụng hiệu quả hơn phần mềm Itools và DVD trong khi giảng dạy giáo trình Solutions – phiên bản 2 mới được triển khai cho chương trình Anh văn Thiếu niên tại Trung tâm

Comments are closed.