Hội thảo về “Thí điểm Ứng dụng Khung Năng lực Giáo viên Mầm non Khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam”

Hội thảo về “Thí điểm Ứng dụng Khung Năng lực Giáo viên Mầm non Khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam”

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Tổ chức SEAMEO và Tổ chức UNESCO-Bangkok, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tổ chức “Hội thảo về Thí điểm Ứng dụng Khung Năng lực Giáo viên Mầm non Khu vực Đông Nam Á tại Việt Nam” vào ngày 08/11/2018.

Hội thảo nhằm mục tiêu xác định những lựa chọn phù hợp cho việc ứng dụng khung năng lực cũng như góp ý cho việc điều chỉnh nội dung khung năng lực để phù hợp với bối cảnh giáo dục mầm non tại Việt Nam. Tham gia Hội thảo sẽ có sự hiện diện của gần 60 đại biểu đến từ Ban Thư ký Tổ chức SEAMEO, đại diện một số Sở Giáo dục và Đào tạo khu vực phía Nam và lãnh đạo một số trường mầm non tại Việt Nam.Comments are closed.