Khai giảng 02 khóa tập huấn Phương pháp giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh cho giảng viên Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Khai giảng 02 khóa tập huấn Phương pháp giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh cho giảng viên Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Trung tâm SEAMEO RETRAC đã phối hợp với Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức 02 khóa tập huấn về “Phương pháp Giảng dạy các Môn Chuyên ngành bằng tiếng Anh” cho 64 giảng viên Đại học Quốc gia TP.HCM từ ngày 09 tháng 11 đến 30 tháng 12 năm 2018.

Chương trình giảng dạy có sự kết hợp giữa hình thức học trực tiếp trên lớp và học trực tuyến trên phần mềm trực tuyến Tech4Teach do Trung tâm SEAMEO RETRAC thiết kế. Khóa tập huấn không những giúp học viên cập nhật kiến thức, kỹ năng và phương pháp giảng dạy cho bản thân mà còn trang bị cho học viên khả năng thiết kế các hoạt động, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh để giúp sinh viên tham gia các hoạt động học tập tích cực hơn.

Comments are closed.