Khoá đào tạo quản lý giáo dục dành cho các nhà lãnh đạo Trường PTTH tại Viêng Chăn, Lào

Thực hiện một trong những chức năng chính của Trung tâm là hỗ trợ Lào trong vấn đề bồi dưỡng quản lý giáo dục, Trung tâm đã tổ chức khoá quản lý giáo dục dành cho lãnh đạo các trường PTTH của Lào từ ngày 28- 30 tháng 7 năm 2008  tại Viêng Chăn.

Tham gia khoá học gần 50 lãnh đạo các trường PTTH. Báo cáo viên cho khóa học là giảng viên Trung tâm và các giáo sư, chuyên gia của Đại học công lập bang California, Fullerton, và Đại học Vanderbilt, Hoa Kỳ. Các chủ đề được trình bày và thảo luận trong khóa học bao gồm kỹ năng lãnh đạo trong công tác giảng dạy , đánh giá học sinh, quản lý nguồn nhân lực, và các ứng dụng công nghệ thông tin (ICT) trong giáo dục.

Comments are closed.