Khóa tập huấn Bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý giáo dục cho các cán bộ Viện Phát triển quản lý giáo dục Lào

Khóa tập huấn Bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý giáo dục cho các cán bộ Viện Phát triển quản lý giáo dục Lào

Trung tâm SEAMEO RETRAC đã tiến hành tổ chức thành công chương trình Bồi dưỡng năng lực sử dụng tiếng Anh và năng lực lãnh đạo và quản lý giáo dục cho các cán bộ đến từ Viện Phát triển quản lý giáo dục Lào  (IFEAD). Khóa học diễn ra từ ngày 24/11 đến ngày 19/12/2014. Khóa học nhằm tạo điều kiện hỗ trợ cho các cán bộ cốt cán của Viện IFEAD nâng cao trình độ sử dụng tiếng Anh cũng như nâng cao kiến thức và kỹ năng lãnh đạo và quản lý giáo dục cho những cán bộ này. Học viên của khóa học cũng có cơ hội đến thăm Tây Ninh và di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi.

Comments are closed.