Lễ bế giảng chương trình đào tạo tiếng Anh tiền du học cho chương trình du học bằng ngân sách nhà nước (Đề án 322)

Lễ bế giảng chương trình đào tạo tiếng Anh tiền du học cho chương trình du học bằng ngân sách nhà nước (Đề án 322)

Chương trình đào tạo tiền du học hàng năm được tổ chức tại SEAMEO RETRAC từ 22/6/2009 đến 28/8/2009. Chương trình được thiết kế dành cho các ứng viên du học bằng ngân sách nhà nước có nhu cầu cải thiện điểm số TOEFL-iBT và IELTS cũng như những kỹ năng học thuật khác trước khi theo học các chương trình sau đại học tại nước ngoài.

Chương trình bao gồm 200 giờ học trên lớp và 100 giờ tự học và tự học có hướng dẫn. Theo học chương trình này gồm 70 học viên đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Comments are closed.