Lễ bế giảng khóa bồi dưỡng tiếng Anh cho giáo viên THCS và THPT ở tỉnh An Giang

Khóa bồi dưỡng năng lực tiếng Anh cho 105 giáo viên tiếng Anh THCS và THPT ở tỉnh An Giang đã kết thúc tốt đẹp vào ngày 19/5/2013.

Khóa học nhằm giúp giáo viên tiếng Anh bậc phổ thông củng cố và nâng cao trình độ tiếng Anh và những kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu của Sở GD&ĐT tỉnh An Giang về năng lực tiếng Anh để thực hiện tốt mục tiêu của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020. Khóa học cũng giúp giáo viên trau dồi kỹ năng làm bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh và kỹ năng tự học cho việc phát triển nghề nghiệp. Khóa học kéo dài trong 12 tuần, từ ngày 23/02/2013 đến ngày 19/5/2013.

Comments are closed.