Lễ Bế giảng Khóa Bồi dưỡng tiếng Anh cho Giáo viên tiếng Anh ở tỉnh Vĩnh Long

Khóa bồi dưỡng tiếng Anh cho 210 giáo viên tiếng Anh tiểu học, THCS và THPT ở tỉnh Vĩnh Long đã kết thúc tốt đẹp vào ngày 10 tháng 03 năm 2013.

Mục tiêu của chương trình giúp cho giáo viên tiếng Anh các bậc phổ thông ôn tập, củng cố và nâng cao trình độ tiếng Anh và những kỹ năng cần thiết để tham gia thành công vào kỳ thi cấp chứng chỉ theo Khung tham chiếu Châu Âu. Khóa học này cũng giúp cho giáo viên trau dồi kỹ năng tự học cho việc phát triển nghề nghiệp. Khóa học kéo dài trong 12 tuần, từ ngày 17 tháng 11 năm 2012 đến ngày 10 tháng 03 năm 2013.

Comments are closed.