Lễ tốt nghiệp chương trình Thạc sỹ về Ngôn ngữ học ứng dụng cho học viên khóa 10 (2012-2013)

Ngày 02/3/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức buổi lễ tốt nghiệp cho 24 học viên khóa 10 (2012–2013) của chương trình Thạc sỹ về ngôn ngữ ứng dụng dành cho các giáo viên giảng dạy tiếng Anh (Master of Arts in Applied Linguistics). Đây là chương trình do trường Đại học Curtin (Australia) và Trung tâm SEAMEO RETRAC liên kết tổ chức. Trong số học viên tốt nghiệp khóa này gồm các giáo viên giảng dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, còn có giáo viên đến từ nước ngoài. Đến nay chương trình đã mở được 13 khóa thu hút 537 học viên, khóa 11 dự kiến sẽ tốt nghiệp vào tháng 8/2014. Khóa 12 và khóa 13 đang diễn ra. Vào tháng 9/2014 khóa 14 sẽ được khai giảng. Đây là chương trình liên kết đào tạo hiệu quả và thành công, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho ngành giảng dạy tiếng Anh tại Việt Nam và khu vực.

 

Comments are closed.