Thực hiện mục tiêu đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020, Trung tâm SEAMEO RETRAC đã phối hợp chặt chẽ với các sở GD&ĐT các tỉnh tiến hành đánh giá năng lực giáo viên tiếng Anh các cấp và tổ chức các khóa tập huấn nâng cao trình độ tiếng Anh và nghiệp vụ.

Nhằm cũng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác, TS TS. Đặng Văn Hùng, đại diện Ban Giám đốc Trung tâm SEAMEO đã đến làm việc với các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa để bàn kế hoạch phối hợp kiểm tra năng lực tiếng Anh và tổ chức bồi dưỡng và nâng cao năng lực ngôn ngữ cho giáo viên tiếng Anh các cấp.Nhân dịp này, 88 giáo viên thuộc tỉnh Khánh Hòa đã nhận giấy chứng nhận kết quả kiểm tra năng lực tiếng Anh do SEAMEO RETRAC tổ chức hồi tháng năm năm 2013.

 

 

Comments are closed.