Khóa bồi dưỡng tiếng Anh cho các ứng viên đi học sau đại học ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước thuộc Đề án 911 đã bắt đầu vào ngày 21/10/2013.

Mục tiêu của chương trình nhằm giúp học viên đạt mức điểm IELTS cần thiết để theo học các chương trình đào tạo sau đại học ở nước ngoài. Các học viên cũng sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng học thuật, và kỹ năng nghiên cứu phục vụ học tập ở nước ngoài. Khóa học kéo dài từ ngày 21/10/2013 đến ngày 15/01/2014.

Comments are closed.