Phiên họp Giám đốc các trung tâm SEAMEO năm 2008 đã diễn ra từ ngày 23- 24 tháng 7 năm 2008 tại khách sạn Eastin, Bangkok, Thái Lan. Phiên họp năm nay được tổ chức với hình thức mới nhằm cung cấp đầy đủ thông tin và cơ hội hợp tác giữa các thành viên – các vấn đề quan tâm được đề cập tại hội nghị hầu hết tập trung vào ba mảng bao gồm: những thông tin cập nhật về các hoạt động, các hội nghị hợp tác, và vấn đề phát triển mạng lưới liên kết hợp tác của các trung tâm SEAMEO.
Ba vấn đề được quan tâm nhiều nhất từ các Trung tâm được thảo luận tại hội nghị bao gồm :

  1. Liên kết và hợp tác quốc tế giữa các Trung tâm SEAMEO,
  2. Phát triển thương hiệu SEAMEO,
  3. Quyền ưu đãi miễn trừ của các Trung tâm.

Trung tâm SEAMEO về Nghiên cứu và Đào tạo sau Đại học về Nông Nghiệp (SEAMEO SEARCA) đã chia sẻ kinh nghiệm về liên kết và hợp tác quốc tế. Trung tâm SEAMEO-Việt Nam trình bày tại Phiên họp về sự cần thiết của việc mở rộng và quảng bá thương hiệu của tổ chức  SEAMEO và các vấn đề có liên quan. Tại phiên họp, Ban Thư ký SEAMEO cũng đã báo cáo tổng hợp những quyền ưu đãi miễn trừ mà các trung tâm của SEAMEO được hưởng.

Khác với thông lệ hàng năm, phiên họp lần này đã tạo điều kiện cho các đối tác của SEAMEO được trình bày những ưu tiên và các vấn đề họ quan tâm và có khả năng hợp tác với các trung tâm SEAMEO. Các đối tác gồm có UNESCO, Ban Thư ký ASEAN, Hiệp hội các trường đại học châu Á và Thái Bình Dương (AUAP), Đại sứ quán Úc tại Thái Lan, Đại học Tsukuba (Nhật Bản) và Hội đồng Anh.

Trong số những thoả thuận và kế hoạch được đặt ra tại phiên họp có những vấn đề chính như sau:

  1. Phương thức đánh giá hoạt động của các trung tâm,
  2. Khung chuẩn để xác định những cam kết của các nước sở tại đối với các trung tâm bao gồm quyền ưu đãi miễn trừ tối thiểu,
  3. Kế hoạch quảng bá thương hiệu, mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế,
  4. Hướng dẫn việc sử dụng các nguồn lực SEAMEO.

Theo đó, các hoạt động có liên quan đến các vấn đề trên sẽ được trình bày tại phiên họp sắp tới của các quan chức cấp cao (HOM).

Comments are closed.