Phiên họp Hội Đồng Quản Trị Trung tâm SEAMEO RETRAC Lần Thứ 20

Ngày 22 tháng 9 năm 2017, Trung tâm SEAMEO RETRAC tổ chức phiên họp Hội đồng Quản trị lần thứ 20 tại thành phố Đà Nẵng. Mục đích của phiên họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm trong năm vừa qua đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp từ các thành viên trong Hội đồng cho kế hoạch hoạt động của năm tiếp theo. Phiên họp năm nay có sự hiện diện của 7 thành viên của hội đồng quản trị và 3 đại diện chính thức đến từ Bộ giáo dục của 10 quốc gia thành viên của tổ chức SEAMEO. Thông qua các báo cáo, các đại biểu đánh giá cao kết quả hoạt động của Trung tâm cũng như chúc mừng nỗ lực của Trung tâm, đặc biệt trong việc đạt được chứng chỉ ISO 9001:2015.

Tại cuộc họp, thành viên Hội đồng quản trị đưa ra những ý kiến đóng góp về việc xuất bản một tạp chí học thuật, đề xuất những hoạt động cải tiến phối hợp cùng các Trung tâm SEAMEO khác, cũng như kế hoạch thực hiện các chương trình trao đổi sinh viên…

Cũng trong dịp này, hội nghị bàn tròn với chủ đề “Đưa những kỹ năng của thế kỷ 21 vào giáo dục trong nhà trường” được tổ chức song song với phiên họp Hội đồng Quản trị. Hội nghị bàn tròn là cơ hội để các thành viên Hội đồng quản trị cùng chia sẻ những trường hợp điển hình và cái nhìn chuyên sâu về việc đưa các kỹ năng thế kỷ 21 vào chính sách giáo dục quốc gia. Hội nghị thể hiện sự đồng thuận về việc bồi dưỡng những kỹ năng của thế kỉ 21 cho giáo viên là ưu tiên hàng đầu.

 

 

Comments are closed.