Phiên họp thường niên cán bộ cấp cao tổ chức SEAMEO lần thứ 35

Ngày 27 đến 29 tháng 11 năm 2012, Ban Thư ký Tổ chức SEAMEO phối hợp với Bộ Giáo dục Thái Lan đăng cai tổ chức phiên họp thường niên cán bộ cao cấp tổ chức SEAMEO lần thứ 35 tại khách sạn Millennium Sukhumvit, Bangkok, Thái Lan.

Phiên họp chào đón sự hiện diện của hơn 130 đại biểu là quan chức cấp cao ngành giáo dục từ các quốc gia thành viên SEAMEO, thành viên liên kết, các Trung tâm SEAMEO và các tổ chức đối tác chiến lược. Dưới sự chủ trì của Ông Trần Bá Việt Dũng, Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ giáo dục đào tạo Việt Nam, các đại biểu tham gia thảo luận các vấn đề về giáo dục như dự án giáo dục cho mọi người, giáo dục nhằm giảm thiểu thảm họa, an toàn vệ sinh trường học, chia sẻ cơ sở dữ liệu giáo dục, và nâng cao hiệu quả hệ thống giáo dục. Cũng tại phiên họp, lãnh đạo giáo dục các nước đã xem xét kế hoạch chiến lược của tổ chức SEAMEO giai đoạn 2011-2020 đồng thời đề ra các phương án thực hiện cụ thể.

Phiên họp chính thức thông báo Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước Đông Nam Á lần thứ 47 từ ngày 19-21 tháng 3 năm 2012 tại Hà Nội.

 

Comments are closed.