Phiên họp thường niên Giám đốc các Trung tâm SEAMEO năm 2014

Phiên họp thường niên Giám đốc các Trung tâm SEAMEO đã diễn ra từ ngày 24-26/6/2014 tại khách sạn S31 Bangkok, Thái Lan. Hơn 80 đại biểu là Giám đốc các Trung tâm SEAMEO, viên chức cơ hữu, Ban Thư ký, đại diện các tổ chức thành viên liên kết và các tổ chức khách mời như: Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học, Công nghệ Nhật Bản; Ban Thư ký ASEAN; Hiệp hội Khu vực về Đào tạo giáo viên dạy nghề tại Đông Á và Đông Nam Á; Trung tâm Châu Á-Trung Quốc….

Phiên họp dành riêng cho Giám đốc các Trung tâm đã bàn bạc về công tác chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập tổ chức SEAMEO và thảo luận thống nhất về những vấn đề liên quan đến việc báo cáo tài chính. Tiếp theo là phần báo cáo của các Trung tâm về thành tích hoạt động, các dự án đã và đang được tiến hành trong năm vừa qua.  Bên cạnh đó, phần thảo luận với các tổ chức khách mời đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác trên những lĩnh vực liên quan.

 

Comments are closed.