Tập huấn “Phương pháp dạy và học theo dự án”

Nhằm nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ vào giảng dạy, từ 12-14/11/2014, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Trung tâm Đào tạo khu vực của SEAMEO về học liệu mở (SEAMEO SEAMOLEC) tổ chức khoá tập huấn dành cho cán bộ giảng viên các trường đại học và cao đẳng. Khoá tập huấn do các giảng viên của Trung tâm SEAMEO SEAMOLEC đảm nhiệm. Nội dung khóa tập huấn nhằm hướng dẫn giảng viên tổ chức dạy và học theo dự án. Khóa tập huấn đã thu hút hơn 40 giảng viên đến từ các trường đại học và cao đẳng tham dự.

Comments are closed.