Tập huấn “Ứng dụng Công nghệ Thông tin (CNTT) trong Quản lý và Giảng dạy”

Tập huấn "Ứng dụng Công nghệ Thông tin (CNTT) trong Quản lý và Giảng dạy"

Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 3, Trung tâm SEAMEO RETRAC phối hợp với Bộ giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT) tổ chức khóa tập huấn về “Ứng dụng Công nghệ thông tin trong Quản lý và Giảng dạy”. 

Giảng viên của khóa tập huấn là PGS. TS. Kazuo Nagata và  PGS. TS. Yasuhito Inoue  đến từ Viện Công nghệ Quốc gia Nhật Bản. Đây là một trong những hoạt động đào tạo hằng năm của Trung tâm do MEXT hỗ trợ theo chương trình trao đổi chuyên gia Nhật Bản nhằm giúp tăng cường và chia sẻ kinh nghiệm cho một số nước trong khu vực. Khóa tập huấn tập trung vào việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý đào tạo và giảng dạy. Khóa tập huấn thu hút sự tham gia của 32 cán bộ, giảng viên đến từ các trường đại học và cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận.

 

Comments are closed.